مقاله

An Assessment of the Possibility of Producing Consensus within the Parliamentary and Decentralized System of Democracy in Afghanistan

An Assessment of the Possibility of Producing Consensus within the Parliamentary and Decentralized System of Democracy in Afghanistan

این پژوهش در ماه ثور سال ۱۴۰۰ توسط استیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان به قلم دکتر محمد امین احمدی منتشر گردید. نسخه فارسی آن جزو بخش دوم کتاب «جدال جمهوریت و

تسخیر هزاره یاغستان به‌روایت سراج التواریخ

تسخیر هزاره یاغستان به‌روایت سراج التواریخ

سمینار علمی هشتاد و ششمین سالیاد وفات مرحوم فیض محمد کاتب سلام خانه - ارگ محمد امین احمدی دلو ۱۳۹۵ اشاره عنوان تسخیر هزاره یاغستان به روایت سراج‌التواریخ و متنی که در پی می‌آید،

قانون اساسی و جامعه در حال گذار افغانستان

قانون اساسی و جامعه در حال گذار افغانستان

ارزیابی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای عمومی برای تعدیل قانون اساسی در سال ۱۳۹۵ پژوهشی ذیل عنوان «قانون اساسی و جامعه در حال گذار افغانستان» با عنوان فرعی «ارزیابی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای عمومی