آموزش و پرورش فعال

سخنرانی داکتر محمد امین احمدی در برنامه گام دوم رویای معرفت

ادیتوریم فرانسس دوسوزا

چهاردهم حوت سال 1395

تماشای ویدیو در

YouTube

آغاز مذاکرات صلح

مصاحبه روزنامه اطلاعات روز با داکتر محمد امین احمدی، عضو هیات مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان

بیست و دوم سنبله ۱۳۹۹

تماشای ویدیو در

YouTube

نظام سیاسی اسلام: اتوپیا، عقلانیت سیاسی

صحبت‌های داکتر امین احمدی در نشست چهارم نهمین دور کنفرانس امنیتی هرات

بیست و چهارم عقرب ۱۳۹۹

تماشای ویدیو در

YouTube

جایگاه قربانیان جنگ در مذاکرات صلح

صحبت‌های داکتر محمد امین احمدی در برنامه مناظره کابل

تلویزیون جهانی یک

 

سیزدهم سنبله ۱۳۹۹

 

تماشای ویدیو در یوتیوب

روند مذاکرات صلح افغانستان

گفتگوی داکتر محمد امین احمدی با بی‌بی‌سی فارسی

 

دوازدهم عقرب ۱۳۹۹

تماشای ویدیو در

YouTube

روند مذاکرات صلح افغانستان

گفتگوی رادیو آزادی با داکتر محمد امین احمدی

دوحه – قطر

 

بیستم سنبله ۱۳۹۹

تماشای ویدیو در

YouTube

خواسته‌های هیات مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان

برنامه محور- طلوع نیوز

صحبت‌های داکتر محمد امین احمدی، رییس دانشگاه ابن‌سینا و عضو هیات مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان

 

بیست و دوم اسد ۱۳۹۹

تماشای ویدیو در

YouTube

ریشه‌شناسی خشونت در افغانستان

گفتمان تساهل و مدارا

گفتگو با داکتر محمد امین احمدی، رییس دانشگاه ابن‌سینا و عضو هیات مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان.

 

سوم جوزای ۱۳۹۹

 

 

تماشای ویدیو در

 YouTube