جایگاه قربانیان جنگ در مذاکرات صلح

صحبت‌های داکتر محمد امین احمدی در برنامه مناظره کابل

تلویزیون جهانی یک

 

سیزدهم سنبله ۱۳۹۹

 

تماشای ویدیو در یوتیوب