ریشه‌شناسی خشونت در افغانستان

گفتمان تساهل و مدارا

گفتگو با داکتر محمد امین احمدی، رییس دانشگاه ابن‌سینا و عضو هیات مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان.

 

سوم جوزای ۱۳۹۹

 

 

تماشای ویدیو در

 YouTube