روند مذاکرات صلح افغانستان

گفتگوی داکتر محمد امین احمدی با بی‌بی‌سی فارسی

 

دوازدهم عقرب ۱۳۹۹

تماشای ویدیو در

YouTube

روند مذاکرات صلح افغانستان

گفتگوی رادیو آزادی با داکتر محمد امین احمدی

دوحه – قطر

 

بیستم سنبله ۱۳۹۹

تماشای ویدیو در

YouTube